OpenBloem.Nu

Phoenixstraat 88

2611 AK Delft

openbloemtrainingen@gmail.com

06 1128 0672

KvK: 54401445

Helder Water, praktijk voor filosofie en levenskunst, is opgenomen in het beroepsregister van de VFP

 

In Dialoog...

Een goed gesprek is altijd een mooie ervaring. In de voetsporen van Sokrates, aartsvader van de filosofische dialoog, hebben wijsgeren gespreksvoering tot een kunst verheven. Hierbij gaat het evenwel niet om een 'individueel gelijk' af te dwingen, maar om een 'gezamenlijk gelijk' te vinden. In zo'n gesprek gaat het je wel eens duizelen en dat is gunstig. Want met verwondering begint alle wijsbegeren [Plato, Theaitetos].

 

Een dialoog is een gespreksvorm waarin meningen eerder 'naast elkaar gelegd' en onderzocht dan 'tegenover elkaar gesteld' en betwist worden. Je kunt een dialoog met jezelf voeren (innerlijke dialoog), met een enkele gesprekspartner en in uiteenlopende groepen. 

 

'Helder Water' biedt hiertoe enkele mogelijkheden:

 

DELFT DENKT! - maandelijkse column in de Delftse Post 

 

Filosofisch Café Delft - maandelijks in de huiskamer van Hotel de Plataan

 

Wijsgerige Consulten - een individueel gesprek

 

Diner Pensant's - zoals bijvoorbeeld voor WESD

 

Sokratische gespreksvoering of intervisie - Een gelegenheid om op Sokratische Wijze te oefenen in het gesprek als onderzoeksinstrument. U oefent en verheldert uw denkend vermogen in een open ontmoeting. De vorm van het gesprek ademt de geest van de dialogen die Sokrates ooit voerde op het marktplein van Athene. Uniek voor de vorm die Helder Water u biedt is de totaalbenadering van de dialoog. Niet alleen de structuur ervan en de communicatieve dimensie, maar ook de houding waarmee u een gesprek tegemoet treedt, telt mee. Dit geeft aan de dialogen tevens een ethische dimensie

 

Helder Water is opgenomen in het beroepsregister van:

 

 

 

 

 Klikt u hier voor de nieuwsbrief van Helder Water 

 

 "Begrijp de wereld van nu, lees de grote filosofen?" Klik hier voor de maandelijkse leesgroep!