OpenBloem.Nu

Phoenixstraat 88

2611 AK Delft

openbloemtrainingen@gmail.com

06 1128 0672

KvK: 54401445

Helder Water, praktijk voor filosofie en levenskunst, is opgenomen in het beroepsregister van de VFP

 


Zaterdagavond 11 juni vond het vierde Diner Pensant plaats, georganiseerd door Werkplaats Spoorzone Delft. Onder het motto ’Delft graaft dieper dan je denkt!’ werden Delftenaren getracteerd op een verassend menu voor smaak- en denkvermogen. 

 

OPZET VAN DE AVOND

 

De verbinding van Delft 

bouwen aan herinnering


WeSD nodigt uit om mee te denken. De ontwikkeling van de spoorzone is niet geïsoleerd van ontwikkelingen in aanliggende wijken en - ruimer - de rest van de stad. Is er een samenhang te ontdekken in de verschillende ontwikkelingswensen? En hoe kunnen zij in verbinding bijdragen aan welzijn en welstand? 

 

Werkplaats Spoorzone Delft (WeSD) bestaat uit Delftenaren die initiatieven faciliteren en ondersteunen, bedoeld om Delft te helpen met vraagstukken en kansen die ontstaan door de omvangrijke verbouwingen aan het spoor

 

gastheer : Hubertus Bahorie, wijsgeer

1e spreker : Kees Ruijgrok, bestuurslid WeSD

2e spreker : Hans van Bemmel (ofm), ereburger van Delft


Na welkomswoord en maaltijd komen twee bijzondere sprekers aan bod die voeding geven aan een afsluitende dialoog. 

 

De eerste gang

Kees Ruijgrok opent een nieuw perspectief op de gebieden die in Delft de komende 10 jaar vrijkomen. Worden het braakliggende terreinen of zijn het kansen die iets tonen van wat Delft aan gemeenschapszin, creativiteit en ondernemerschap in huis heeft. 


“Delft staat voor de uitdaging om invulling te geven aan vrijkomende ruimte in de spoorzone. Er moet rekening gehouden worden met een mogelijke lange tijd van braakliggende bouwgrond. Deze tijdelijk beschikbare ruimte zou optimaal kunnen worden benut. Dit is in het belang van de leefbaarheid, veiligheid en economie van onze stad.”

 

Intermezzo

Uit het vorige Diner Pensant is gebleken dat dromen uit het verleden hun sporen nalaten in het toekomst. De huidige metarmorfose van de spoorzone kan gezien worden als een oude droom die verandert wordt in een nieuwe. Veranderingen aan een stad hebben invloed op de beleving van de bewoners die zij huisvest en de gasten die haar bezoeken. ‘Heb een droom en ga ervoor’ staat altijd in relatie met de beleving van een groter geheel. Dus hoe laat je nu sporen na, die ruimte bieden voor dromen van anderen en van latere generaties? 

 

De tweede gang

Ereburger en diaken Hans van Bemmel werd nog niet zo lang geleden verkozen tot de meest bekende inwoner van Delft. Door zijn inzet, betrokkenheid en levensstijl heeft ook hij in 10 jaar zo zijn sporen nagelaten. Maar hier gaat het om sporen in de meer sociale dimensie van Delft; in de beleving van stadsgenoten uit alle lagen van de bevolking. Inmiddels heeft hij afscheid genomen van Delft en woont nu in het mooie franciscanerklooster in Megen.  Hij vertelt deze avond over zijn reis naar Amerika en hoe hij in een enorme stad als San Francisco toch verbinding heeft ervaren. Dit heeft een onuitwisbare indruk gemaakt waaraan hij, ondanks een gebroken been, een mooie herinnering heeft overgehouden. De vrucht ervan is een boek van zijn hand, waardoor indruk en herinnering vereeuwigd zijn. 

 

Intermezzo

Uw gastheer vanavond is wijsgeer Hubertus Bahorie. Onbevangen verwondert hij zich over de werking van herinnering. In herinnering lijkt het tijdelijke, tijdloos te worden:


“Wat wij nu doen wordt later herinnering. Herinneringen die voeding geven aan de beleving van Delft. Een gevoel van verbinding ontstaat niet alleen door materiële ingrepen die de stad logistiek repareren. Verbinding kent ook een sociale dimensie. De beleving van Delft staat en valt met het werken aan gunstige herinneringen.” 


De vraag die hij u deze avond voorlegt:


Hoe geven wij vorm aan de herinnering aan Delft? 

Het toetje

Met genoeg ‘food for thought’ wordt de avond vervolgd in dialoog. Hoe willen en kunnen wij de komende jaren graag vormgeven aan de herinnering aan Delft. In concreto, hoe willen wij omgaan met de kansen die ontstaan met de vrijkomende ruimte in de Spoorzone. Kunnen zij benut worden ten gunste van het welzijn en de welvarendheid van heel Delft? Kunnen ook de wellicht uiteenlopende belangen en partijen elkaar vinden in één samenhangende creatieve visie?


Deze laatste gang op het denkmenu vormt het toetje van de avond.


Hoe de avond verliep kunt u lezen op de website van WeSD. Klik hier 


Verslag Diner Pensant III